optimadekor@hotmail.com

0232 345 83

SAYFA YAPIM AŞAMASINDA !!!!!

CNC KAPI KAPAK SEPARATÖR AYNA ÜRETİMİ

VEYA İSTEDİĞİNİZ HER TÜRLÜ 2-3 BOYUTLU ŞEKİL

Ayrıca ilerleyen zamanlarda en uygun fiyatlı ve kaliteli cnc bıçakları ve dolap imalatı için bağlantı aparatlarını buradan tanıtacağız 1 kuruş karşılık beklemeden. Sizi direk satıcılara ulaştıracağız. Neden DOLAP CNC'nin adını herkesin duyması için...

PAGE UNDER CONSTRUCTION!!!!!

CNC DOOR COVER SEPARATOR MIRROR PRODUCTION

OR ANY 2-3D SHAPE YOU WANT

In addition, in the future, we will introduce the most affordable and high-quality CNC knives and connection apparatus for cabinet manufacturing here, without expecting a penny in return. We will take you directly to the sellers. Why should everyone hear the name of DOLAP CNC...

Dashboard Feature #1
Dashboard Feature #2

OPTCAM SİZE NE VEREBİLİR, RAKİPLERİNDEN FARKI NEDİR?

WHAT CAN OPTCAM GIVE YOU, WHAT IS THE DIFFERENCE FROM ITS COMPETITIONS?

AutoCAD gücünü verir CNC için imalat yapacaksanız ÖNCE 2 boyutlu çizim yapmanız gerekir. Eğer 2D çizim yapacaksanızda AutoCAD'ten daha iyisini bulamazsınız, nokta. Biz ünlü başka cnc programı kullanıpta çizimi AutoCAD'te yapanları iyi biliyoruz. Çizimi AutoCAD 'te yapıyorlar sonra g kod almak için A... cam i kullanıyorlar. AMA çizim AutoCAD' ne anladım ben bu işten. Biz zaten AutoCAD'ten g kod veriyoruz. Acemiyseniz kafa yormayın bu konuya AutoCAD'e ve bize güvenin yeter. Daha da ileri gidersek kimseye güvenmeyin, bir programı satın almadan önce 1 ay deneme isteyin bu herşeyi çözecektir, teşekkürler..10 dakikada öğrenme garantisi veriyoruz, varmı ötesi?
WHAT CAN OPTCAM GIVE YOU, WHAT IS THE DIFFERENCE FROM ITS COMPETITIONS? If you are going to manufacture for CNC, you need to make a 2D drawing FIRST. If you're going to do 2D drawing, you can't find anything better than AutoCAD, period. We know well those who use other famous CNC programs but make the drawings in AutoCAD. They make the drawing in AutoCAD and then use A...cam to get the g-code. BUT what do I understand about drawing in AutoCAD? We already provide g code from AutoCAD. If you are a novice, don't worry about this, just trust AutoCAD and us. If we go further, do not trust anyone, ask for a 1-month trial before purchasing a program, this will solve everything, thank you.. We guarantee learning in 10 minutes, is there anything beyond that?
Fire oranı nedir? Nesting diğer adıyla firesiz yerleşim. En doğru adı en az fireyle yerleşimdir. Biz bu konuda da iddialıyız, denemek isteyenlere kapımız her zaman açık. Başka programda, istikrarlı şekilde Optima dan daha iyi nesting alırsanız lütfen haberimiz olsun
What is the wastage rate? Nesting, also known as wastage-free settlement. The most accurate name is settlement with the least waste. We are assertive in this regard, our door is always open to those who want to try it. If you get better nesting consistently than Optima with another program, please let us know.
Sığdır ve resimden çizgiye çevir başka yerde yoktur Önce Sığdır komutuna bakalım sonra Resimden Çizgiye Çevir. tabiki bu komutlar kelimeler le anlatılamacağı için video lazım. Sığdır - Resimden Çizgiye Çevir
Fit and convert from image to line not available anywhere else Let's look at the Fit command first, then Convert from Image to Line. Of course, since these commands cannot be explained with words, a video is required. Fit - Convert from Image to Line
Keserken az dolaşım Bu şu demektir. Program önce delikleri deler küçükten büyüğe doğru sonra kanal açar varsa. En son koparma yapar, işte bu koparma esnasında bıçak geçtiği yerden bir daha geçmez bu da size zaman ve elektrikten %40 oranında tasarruf sağlar. Yılda 50.000 TL kadar tasarruf olabilir.
Less circulation when cutting This means this. The program first drills the holes, from smallest to largest, and then creates channels, if any. Lastly, it plucks, and during this plucking, the blade does not pass where it passed again, which saves you 40% of your time and electricity. You can save up to 50,000 TL per year.

Neden OPTCAM?

Why OPTCAM?

Yukarıda saydığımız 4 ipucu size neden Dolap CNC seçmeniz gerektiğini anlatmıştır umarız.

Dolap CNC, Optima Dekor mutfak çizim programı içinde yer alan CNC dolap imalat modülüdür.

We hope that the 4 tips we listed above have explained to you why you should choose Cabinet CNC.

Cabinet CNC is the CNC cabinet manufacturing module included in the Optima Dekor kitchen drawing program.

ÇOK UYGUN FİYATA Neden bi sürü para verip aynı işi yapacak program alcaksınız? :)
AT VERY AFFORDABLE PRICE Why would you pay a lot of money and buy a program that will do the same job? :)
İş görecekmi? Aşağıda bazı kullanıcıların videolarını izleyin diyoruz. Gerçekçi olmak gerekir, aslında hiç bir program diğerinden daha üstün değildir. Çünkü insanlar o programları yapmak için emek vermişlerdir, buna saygı duymak gerekir. Sadece sizin önem verdiğiniz küçük farklar vardır. Son söz, siz yazılımı kullandıktan sonra vereceğiniz karardır.
Will it work? We suggest you watch the videos of some users below. It is necessary to be realistic, in fact, no program is superior to the other. Because people have worked hard to make those programs, this should be respected. There are small differences that only you care about. The final say is the decision you make after using the software.
What about support? Support is free, please go to the Support page for the current figure. If you say no, I will do it myself, I will adjust everything, all the videos are on the site for free, good luck. After all, we said the program was affordable.
What about support? Support is free, please go to the Support page for the current figure. If you say no, I will do it myself, I will adjust everything, all the videos are on the site for free, good luck. After all, we said the program was affordable.
Kolay Kullanım Optima Dekor kullanması en kolay programdır. 10 dakikada öğrenme garantisi veriyoruz.
Easy to Use Optima Dekor is the easiest program to use. We guarantee learning in 10 minutes.
Serbest Konektör Bize gerek kalmadan istediğiniz yeni çıkmış konektörü programa kendiniz ekleyebilirsiniz.
Free Connector You can add any newly released connector you want to the program yourself, without us having to do it.
Sarf Malzeme Ucuzluğu Size bıçak ve konektör konusunda da yardım etmek istiyoruz. Bu nedenle en ucuz ve kaliteli cnc bıçak satanlar burada listeleniyor.
Cheap Consumables We also want to help you with the blade and connector. For this reason, those selling the cheapest and highest quality CNC knives are listed here.
Hemen indirin, sizin olsun Download now and it's yours

Optima Dekor DCNC modülü ile çok kolay. CNC de dolap üretimi

It's very easy with Optima Dekor DCNC module. Cabinet production in CNC

Şifrenizi hemen veriyoruz We give you your password immediately Beklemeden üretime geçin. Go into production without waiting.
Beklemek yok No waiting Videolardan yükleme ve kullanmayı öğrenin. Bu videolarda size programı nasıl indireceğinizi, ilk dobaı nasıl çizceğinizi ve CNC den imalat yapabilmek için hangi ayarların gerektiğini en basit dille anlatıyoruz.. Learn how to install and use it from the videos. In these videos, we explain in the simplest language how to download the program, how to draw the first doba, and what settings are required for CNC manufacturing.
clock
Chart
Kolay Kullanım Easy to Use

Bir daha söylüyoruz Optima kullanması en kolay dolap programıdır, inanmayanlar videoları izlesin.

We say it again, Optima is the easiest locker program to use, those who don't believe should watch the videos.

Hepsi bi arada All in one Dolap tasarımı ve cnc de imalatı. Cabinet design and CNC manufacturing.
Kazanmaya odaklanın Focus on winning Bizim işimiz önce size kazandırmak, sonra biz kazanırız. Our job is to make you win first, then we win.
Chart
Destek Support

Destek için yıllık 1000 TL ücret alıyoruz!!!

We charge 1000 TL annually for support!!!

Bilgi Bankası Data base Burada programla ilgi hemen hemen her türlü sorunun cevabı var.
BİLGİ BANKASINA GÖZAT
There are answers to almost every question related to the program here.
VIEW KNOWLEDGE BASE
Ücretli Destek Paid Support Eğer kendiniz videolardan yapamazsanız, kendinizi hiç üzmeyin. Çok uygun destek ücretiyle biz anahtar teslim dolap imalatı yaptırıyoruz. If you can't do it yourself from the videos, don't worry. We manufacture turnkey cabinets for very affordable support fees.
Support
Müşterilerimiz Bize Güveniyor
Our Customers Trust Us
Quotes Left
PİYASADAKİ KULLANIMI EN KOLAY DOLAP ÜRETİM PROGRAMI THE EASY TO USE CABINET PRODUCTION PROGRAM ON THE MARKET

inanmayanlar bu videoyu izlesin lütfen.

Those who don't believe, please watch this video.

T
CNC dolap programı kimlerin işine yarar? HERKES..
sadece OPTIMA DEKOR KULLANICILARI

Optima Dekor'un satın aldığınız sürümünü iptal edip bu ücretsiz sürüme GEÇMENİZ GEREKİR.

Who is useful for CNC cabinet program? EVERYONE..
OPTIMA DECOR USERS only

You MUST cancel your purchased version of Optima Dekor and switch to this free version.

EĞİTİM-DESTEK

İlk önce programın bilgisayarınıza kurulması gerekir bu linkten indirip yükleyebilirsiniz. Sorun yaşarsanız yükleme ve CNC makiananıza göre ayarlama yapılması için bizi arayın, bunu ücreti DESTEK saffasında belirtilmiştir. fakat dilerseniz videolarda bedava anlatım var.

İkinci olarak, programın kullanımını öğrenmeniz gerekir. Bu konuda iddialıyız piyasadaki benzer programlar içinde EN KOLAYI Optima Dekor, 10 dakikada öğrenme garantisi veriyoruz, ustalaşma değil kendi dolabını çizecek kadar öğrenme.

Destek için aramanız gereken numara 0232 3485 9983

TRAINING-SUPPORT

First, the program must be installed on your computer. You can download and install it from this link. If you have any problems, call us for installation and adjustment according to your CNC machine, the fee for this is stated in the SUPPORT page. But if you wish, there is free explanation in the videos.

Second, you need to learn how to use the program. We are assertive about this, Optima Dekor is the EASIEST among similar programs on the market, we guarantee learning in 10 minutes, not mastery but learning enough to draw your own closet.

The number you should call for support is 0232 3485 9983

54.000 TL değerinde CNC programı neden daha ucuza? Why is the CNC program worth 54,000 TL cheaper?

Nedeni basit yayılmak için, daha fazla firmaya ulaşmak için. Destek ücretsiz videolarda her şey anlatılıyor zaten.

The reason is simple: to spread, to reach more companies. Everything is explained in the free support videos.

Hayır, gerekli değil. Program zaten inanılmaz basit ve güçlü. Eğitim videolarını izleyerek 1 günde öğrenebilirsiniz.
No, it's not necessary. The program is already incredibly simple and powerful. You can learn in 1 day by watching training videos.

Dolap / mutfak çizimi için bizi arayabilirsiniz.
You can call us for cabinet / kitchen drawing.

videolar da her şey zaten anlatılıyor.
Everything is already explained in the videos.

DOLAP CNC, Optima Dekor içinde bulunan cnc dolap imalat modülüdür. Sadece bu cnc modülü ve dolap çizimi ücretsizdir. Mutfak çizimi için aksesuarlar yoktur
CLOSET CNC is the CNC cabinet manufacturing module included in Optima Dekor. Only this cnc module and cabinet drawing is free. There are no accessories for kitchen drawing

Evet, yaparsınız, programın gücünün yettiği her tür ve şekil dolabı her tür bağlantı aparatı veya vida ile üretirsiniz.
Yes, you can, you can produce any type and shape of cabinet with any type of fasteners or screws that the program can handle.